GOVORILNE URE ZA PREHRANO:

Kabinet 3, nova šola (pritličje), pri Hedviki Tajnik.
Ponedeljek od 8.00 do 10.00
Sreda od 8.00 do 10.00

Šolska prehrana (Lopolis – informacijski sistem – malice)

Ključek malica (plačilni nalog) QR 6,50€

Spletna stran ponudnika šolske prehrane:

* Izpolnjene obrazce pošljite na “Šolski center Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec”.

SPOŠTOVANI STARŠI IN DIJAKI!
PRIJAVA NA MALICO:

V skladu z 8. členom tega Zakona morajo prijavo za šolsko prehrano šoli oddati starši oziroma zakoniti zastopniki. Prijava za šolsko prehrano pošljite na predpisanem obrazcu KOORDINATORKI ŠOLSKE PREHRANE – gospe Hedviki Tajnik na e-naslov odjava.prijavamalic@sc-sg.si. Prijavo je mogoče oddati kadarkoli tekom šolskega leta.
Obrazec najdete na spletni strani šole. S prijavo na malico dijaku malica pripada z naslednjim delovnim dnem, npr. če se dijak v ponedeljek prijavi na malico, lahko malico dobi v torek. V tem primeru lahko dobi meni št. 1.

Dijaki morajo meni izbrati za teden dni vnaprej, npr. če dijak izbira menije 4. 9. 2023, lahko med različnimi meniji izbira za dneve od 11. 9. 2023 naprej. Do takrat ima samodejno izbran meni št. 1.

SUBVENCIJA:
V skladu s 25. členom Zakona o šolski prehrani so v proračunskih letih 2023 in 2024 do polne subvencije za malico (brezplačne malice) upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 42% neto povprečne plače v RS. Do delne subvencije za malico so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša:
• nad 42 do 53 % neto povprečne plače v RS, in sicer v višini 70% cene malice oziroma
• nad 53 do 64 % neto povprečne plače v RS, in sicer v višini 40% cene malice.
V kolikor dijak ni upravičen do subvencionirane prehrane, je v skladu z Zakonom o šolski prehrani dolžan poravnati ceno malice 3,60 EUR v celoti sam.
Vlogo za subvencionirano prehrano oddajo starši na pristojnem centru za socialno delo. V kolikor so starši upravičeni do otroškega dodatka ali otrok prejema republiško štipendijo, posebne vloge za subvencioniranje prehrane ni potrebno vlagati (podatki se pridobijo iz izdanih odločb). V primeru, da otrok ne prejema republiške štipendije oziroma starš ni prejemnik otroškega dodatka, je potrebno podati samostojno vlogo za subvencioniranje šolske prehrane na centru za socialno delo. Šola podatke o morebitni subvenciji pridobi iz centralne evidence, za katero je pristojen center za socialno delo.

DOLŽNOSTI STARŠEV IN DIJAKOV:

V 10. členu Zakon o šolski prehrani so opredeljene dolžnosti dijaka in staršev, in sicer:
• spoštovanje pravil šolske prehrane,
• pravočasna odjava obroka v skladu s pravili,
• plačilo prevzetih in nepravočasno odjavljenih obrokov.

ODJAVA MALICE:

Starši in dijaki imate možnost, da preko spletnega portala https://www.lopolis.si/ malico odjavljate z uporabniškim imenom in geslom, ki ga prejmete ob začetku šolskega leta. Hkrati s tem lahko izbirate različne menije in imate vpogled v dinamiko koriščenja malice. Dijak si lahko z uporabniškim imenom in geslom odjavi malico za največ tri mesece, po tem času mora odjavo podaljšati sam. V primeru, da se dijak od malice za daljše obdobje odjavlja sam, šola ne prevzema odgovornosti za njegove morebitne pomanjkljive odjave.
V primeru splošne odjave malice do konca šolskega leta dobite na spletni strani šole poseben obrazec za odjavo, ki ga izpolnjenega pošljete na e-naslov: odjava.prijavamalic@sc-sg.si. V tem primeru dijak vrne tudi ključek. Šola od dneva odjave naprej odgovarja za to, da so vse odjave izvedene pravočasno. V kolikor si dijak po splošni odjavi tekom leta premisli in želi ponovno malicati, lahko to stori z novo prijavnico, ki jo izpolnjeno pošlje na e-naslov: odjava.prijavamalic@sc-sg.si. Obrazec za odjavo najdete na spletni strani šole.

Roki za odjavo:

Odjave/prijave dijaki urejate SAMI, in sicer:

  • v Lo.Polisu: 1 delovni dan prej do 13.00 ure (v soboto in nedeljo se ne da odjaviti od malice!)
  • na e-mail: malice@sc-sg.si do 7.30 na dan, samo v primeru bolezni ali nepredvidljivih dogodkov (napišete ime in priimek, razred in oddelek, termin odjave/prijave);
  • izjemoma, če nimate dostopa do interneta, lahko pokličete na telefonsko številko: 051 352 231, od 7.00 do 7.30 na dan, ko se želite odjaviti.

Pri tem upoštevajte Pravila šolske prehrane. V primeru izgube ključka dijak plača položnico v višini 6,50 EUR.

Ponudnik dijaške prehrane je Partner d. o. o. v prostorih NamaNove, ki je v neposredni bližini vseh šol.

Za vse informacije in reklamacije se dijaki in starši obračajte neposredno na ponudnika dijaške prehrane – NamaNovo, na gospo Matejo Helbl, na tel. Št. 040 990 196 ali na e-naslov: info@namanova.si.

Dostopnost