Prijave in informacije glede NPK-jev:

Jožica Ovčjak

Tel. št.: 02 88 46 515

E-pošta: jozica.ovcjak@sc-sg.si

Uradne ure: po dogovoru

 

Tjaša Vodeb Pečnik,

E-pošta: odrasli.sssgm@sc-sg.si

Uradne ure: tor: o9:30 – 10:15

KAJ JE NPK?

Nacionalna poklicna kvalifikacija je formalno priznana usposobljenost, potrebna za opravljanje poklica na podlagi nacionalnega poklicnega standarda.

Nacionalno poklicno kvalifikacijo je v Sloveniji mogoče pridobiti na naslednje načine:

 • z dokončanjem programa poklicne oziroma strokovne izobrazbe ali po delih (modularno zgrajenega) programa ali
 • s preverjanjem in potrjevanjem NPK.

Nacionalna poklicna kvalifikacija posamezniku omogoči, da pridobi javno veljavno listino o poklicni usposobljenosti.

NPK ponuja možnost ovrednotenja in potrditve spretnosti in znanj, pridobljenih z neformalnim učenjem:

 • med opravljanjem poklica,
 • s prostovoljnim delom,
 • prostočasnimi dejavnostmi,
 • udeležbo na neformalnih programih izobraževanja,
 • s samoučenjem ipd.

Z nacionalno poklicno kvalifikacijo posameznik tako dokazuje usposobljenost za opravljanje določenega poklica.

KOMU JE NAMENJENA NPK?

NPK lahko pridobimo preko dveh poti in sicer:

 • po zaključku šolanja (»šolska pot«), kjer poleg NPK dobimo tudi stopnjo izobrazbe in
 • preko postopka certificiranja.

Šolska pot je namenjena vsem učencem, ki so uspešno zaključili osnovno šolo in si poleg izobrazbe želijo pridobiti tudi znanja za opravljanje poklica.

Certificiranje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije je namenjeno:

 • odraslim, ki nimajo javno veljavne listine o poklicni ali strokovni izobrazbi,
 • odraslim, ki imajo poklicne kompetence (izkušnje, znanje, spretnosti),
 • tistim, ki želijo napredovati v poklicni karieri, ne da bi morali za to pridobiti tudi višjo raven poklicne izobrazbe.
KAKO PRIDOBITI CERTIFIKAT ZA NPK?

Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji se pridobi v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij:


 • shema postopka;
 • z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj, spretnosti in sposobnosti, določenih s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti;
 • na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih ali na drug način.
ZAKAJ PRIDOBITI CERTIFIKAT ZA NPK?

Certifikat je dokument, katerega prednosti lahko občutijo vsi udeleženci v delovnem procesu.


 • Certifikat je hiter in dokaj enostaven način pridobitve javno veljavnega dokumenta s katerim dokazujemo usposobljenost za opravljanje poklica, zato pripomore tudi k povečevanju naše mobilnosti in nam pomaga graditi poklicno kariero.
 • S certifikatom lahko dokažemo, da smo usposobljeni za opravljanje poklica in da je to pred delodajalcem preverila, za to usposobljena, komisija.
 • Delodajalci dobijo jasno predstavo o znanjih kandidata za delovno mesto in zato lahko služi tudi kot orientacija za nagrajevanje.

Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji lahko pridobi oseba, ki:


 • je stara najmanj 18 let, izjemoma pa tudi oseba, ki še ni stara 18 let, če ji je prenehal status vajenca ali dijaka in če izkazuje ustrezne delovne izkušnje;
 • je skozi življenje pridobila poklicne kompetence, ki niso priznane in ovrednotene;
 • želijo napredovati na poklicni poti, ne da bi za to morali pridobiti tudi višjo raven poklicne izobrazbe oziroma končati formalni izobraževalni program;
 • izpolnjuje vstopne pogoje, določene s katalogom strokovnih znanj in spretnosti.
Dostopnost