PROMOCIJA, ANIMACIJA IN UČNA POMOČ OD 2018 DO 2022 – ATENA

 

Šolski center Slovenj Gradec sodeluje kot partner v projektu PROMOCIJA, ANIMACIJA IN UČNA POMOČ OD 2018 DO 2022 – ATENA. Projekt je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada in se bo izvajal do leta 2022.

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti, mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

V okviru projekta potekajo:

  • promocijske aktivnosti,
  • animacijske aktivnosti ter
  • BREZPLAČNA UČNA POMOČ.

Projekt je namenjen odraslim, ki nimajo zaključene poklicne ali srednje splošne oziroma srednje strokovne izobrazbe, opravljenega mojstrskega, delovodskega ali poslovodskega izpita (prednost imajo tisti, ki imajo zaključeno največ osnovnošolsko  izobrazbo in/ali so stari nad 45 let).

S promocijskimi aktivnostmi želimo kandidate ozavestiti o pomenu izobraževanja tako za osebnostni razvoj kot za njihovo vključevanje v družbo. Predstaviti želimo naše izobraževalne programe ter jih informirati o novostih. To želimo doseči z oglaševanjem v medijih, izdelavo gradiv, predstavitvijo dejavnosti šol Šolskega centra na naših spletnih straneh ter s sodelovanjem na občinskih prireditvah, sejmih, ipd.

Animacijske aktivnosti so namenjene povezavi s partnerji v okolju in spodbujanju odraslih, da se vključijo ali nadaljujejo izobraževanje, se prekvalificirajo oz. opravijo manjkajoče izpite.

V okviru projekta je tudi zagotovljena BREZPLAČNA UČNA POMOČ ZA UDELEŽENCE IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH. Namenjena je odraslim, ki so v času izvajanja učne pomoči vpisani v izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni, predvsem pa je njen namen dodatna razlaga in utrjevanje učne snovi, torej kot podpora, ki olajša doseganje izobraževalnega cilja (predvsem zaključka poklicne mature oziroma zaključnega izpita).

Eden od namenov projekta je tudi, da učna pomoč pride do čimveč udeležencev izobraževanja odraslih v celotni koroški regiji. Zato smo letos spomladi sklenili pogodobo o sodelovanju tudi z MOCIS-om iz Slovenj Gradca, kjer poteka učna pomoč tudi za njihove udeležence izobraževanja odraslih.

Več informacij o projektu in vključitvi najdete na:

 

VLJUDNO VABLJENI K SODELOVANJU

Dostopnost