Šolska prehrana

Spletna stran ponudnika šolske prehrane:

Izpolnjen obrazec pošljite na “Šolski center Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec”.

Obvestilo o šolski prehrani v šolskem letu 2015/2016

 

Dolžnosti staršev in dijakov

V 9. členu Zakon o šolski prehrani so opredeljene dolžnosti dijaka in staršev, in sicer:
•    pravočasno plačilo prispevkov za malico,
•    pravočasna odjava obroka v skladu s pravili,
•    plačilo polne cene malice, če ni bilo pravočasne odjave,
•    sporočanje spremenjenih podatkov, navedenih v prijavnici v roku 30. dni.

Poleg tega se malica lahko odjavi tudi po telefonu št: 051 352 231 od 7. do 8. ure zjutraj ali na elektronski naslov: malice@sc-sg.si.

Na ta elektronski naslov lahko naslovite tudi predloge, pripombe ter pritožbe in pohvale. Pri tem upoštevajte Pravila šolske prehrane.

Država predpisuje, da šola za ceno 2,42 € omogoči topli oz. hladni zdrav obrok  vsem srednješolcem. Hkrati omogoča popolno in delno subvencijo na podlagi odločbe Centra za socialno delo po državnih kriterijih…

Za Šolski center Slovenj Gradec bo prehrano v posebej za dijakinje in dijake zgrajeni menzi (zgradba NAMANOVA) v času rednega pouka ponujal Partner, d. o. o.

Šola bo skupaj s ponudnikom poskrbela, da bodo obroki sestavljeni po načinu zdrave prehrane, da bodo zagotovljeni napitki, da bo zagotovljen higienski minimum, da bo vrednost ponudbe usklajena s ceno in bo evidenca malic točna (elektronsko vodena).

Logistika povezana z malico bo tudi letos zahtevala s šolskim pravilnikom natančno določena pravila (spletna stran ŠCSG).